Feedback

TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:1(11Z))

Properties
MNX_IDMNXM136673
formulaC61H108O6
charge0
mass937.50662
referencehmdb:HMDB0049942
Image of MNXM136673
InChIKeyCRCQDTOJGFLASB-YUPRQJFQSA-N
InChIInChI=1S/C61H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-29,32,34,37,43,46,58H,4-24,30-31,33,35-36,38-42,44-45,47-57H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,32-27-,37-34-,46-43-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49942 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049942 TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/20:1(11Z))
(2R)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-meadoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:3/20:1)
TAG(58:5)
TG(18:1/20:3/20:1)
TG(58:5)
Tracylglycerol(18:1/20:3/20:1)
Tracylglycerol(58:5)
Triacylglycerol
Triglyceride