Feedback

TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z))

Properties
MNX_IDMNXM136681
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referencehmdb:HMDB0049951
Image of MNXM136681
InChIKeyXNFUACYEWNBQLH-MLXJOYFXSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-29,34,36,39,45,48,60H,4-15,17-18,20-24,30-33,35,37-38,40-44,46-47,49-59H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,29-26-,34-27-,39-36-,48-45-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB49951 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0049951 TG(18:1(9Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-meadoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/20:3/22:2)
TAG(60:6)
TG(18:1/20:3/22:2)
TG(60:6)
Tracylglycerol(18:1/20:3/22:2)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triglyceride