Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136724
formulaC63H100O6
charge0
mass953.4645
referenceslm:000223246
Image of MNXM136724
InChIKeyCFXLMSTVSIEEEU-BUZVJEKCSA-N
InChIInChI=1S/C63H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-29,31,33-34,36,38-39,41,45,47-48,50,60H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,30,32,35,37,40,42-44,46,49,51-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,39-36-,41-38-,48-45-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000223246 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB0050099 TG(18:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-arachidonoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/22:6)
TAG(60:11)
TG(18:1/20:4/22:6)
TG(60:11)
Tracylglycerol(18:1/20:4/22:6)
Tracylglycerol(60:11)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50099 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM258160is deprecated and replaced by this entry