Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136732
formulaC61H106O6
charge0
mass935.49074
referenceslm:000211724
Image of MNXM136732
InChIKeyCMGYOTKGHRFVDK-ZFMTYRDPSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20,25-29,32,34,37,58H,4-7,9-10,12-16,18-19,21-24,30-31,33,35-36,38-57H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,28-25-,29-26-,32-27-,37-34-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050202 TG(18:1(9Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:1(11Z))
(2R)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/20:4/20:1)
TAG(58:6)
TG(18:1/20:4/20:1)
TG(58:6)
Tracylglycerol(18:1/20:4/20:1)
Tracylglycerol(58:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000211724 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:1(11Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50202 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM204491is deprecated and replaced by this entry