Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136748
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186403
Image of MNXM136748
InChIKeyHXYKDJPNZOWTNU-KZPAVMRDSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16-17,19-20,25-28,30-32,35,41,44,56H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29,33-34,36-40,42-43,45-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,30-26-,31-27-,35-32-,44-41-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186403 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50226 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0050226 TG(18:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-eicosapentaenoyl-3-linoleoyl-glycerol
TAG(18:1/20:5/18:2)
TAG(56:8)
TG(18:1/20:5/18:2)
TG(56:8)
Tracylglycerol(18:1/20:5/18:2)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM326744is deprecated and replaced by this entry