Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136800
formulaC65H118O6
charge0
mass995.62882
referenceslm:000253541
Image of MNXM136800
InChIKeyXYSMPACBTGBIPK-MWGHANIVSA-N
InChIInChI=1S/C65H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,19,25-29,36,62H,4-15,17-18,20-24,30-35,37-61H2,1-3H3/b19-16-,28-25-,29-26-,36-27-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049971 TG(18:1(9Z)/22:1(13Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(13Z)-docos-13-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-erucoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:1/22:1/22:2)
TAG(62:4)
TG(18:1/22:1/22:2)
TG(62:4)
Tracylglycerol(18:1/22:1/22:2)
Tracylglycerol(62:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000253541 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49971 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM218712is deprecated and replaced by this entry