Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136817
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230401
Image of MNXM136817
InChIKeyDYLJEJFDCGGSLC-GZZFEHAGSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-17,19-20,25-29,34-35,38,60H,4-7,9-10,12-15,18,21-24,30-33,36-37,39-59H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,29-26-,34-27-,38-35-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050116 TG(18:1(9Z)/22:2(13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-1-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-docosadienoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:2/20:4)
TAG(60:7)
TG(18:1/22:2/20:4)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:1/22:2/20:4)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000230401 1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50116 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM301172is deprecated and replaced by this entry