Feedback

1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136825
formulaC67H122O6
charge0
mass1023.68198
referenceslm:000269613
Image of MNXM136825
InChIKeyVFBNVCVKQJCCES-HCMFLJOHSA-N
InChIInChI=1S/C67H122O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-36-39-42-45-48-51-54-57-60-66(69)72-63-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)73-67(70)61-58-55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,25-29,38,64H,4-16,18-19,21-24,30-37,39-63H2,1-3H3/b20-17-,28-25-,29-26-,38-27-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050105 TG(18:1(9Z)/22:2(13Z,16Z)/24:1(15Z))
(2R)-2-[(13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propyl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(15Z-tetracosanoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-docosadienoyl-3-nervonoyl-glycerol
TAG(18:1/22:2/24:1)
TAG(64:4)
TG(18:1/22:2/24:1)
TG(64:4)
Tracylglycerol(18:1/22:2/24:1)
Tracylglycerol(64:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000269613 1-(15Z-tetracosenoyl)-2-(13Z,16Z-docosadienoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(24:1(15Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (24:1(15Z)/22:2(13Z,16Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50105 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM234100is deprecated and replaced by this entry