Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136830
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207266
Image of MNXM136830
InChIKeyPDGYLYCQKKJXHK-HDHGELNOSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,16-17,19-20,25-28,30-33,37,40,58H,4-7,9-10,12-15,18,21-24,29,34-36,38-39,41-57H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-,40-37-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207266 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50134 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0050134 TG(18:1(9Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-adrenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:4/18:3)
TAG(58:8)
TG(18:1/22:4/18:3)
TG(58:8)
Tracylglycerol(18:1/22:4/18:3)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM320213is deprecated and replaced by this entry