Feedback

1-(11Z-eicosenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136872
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000231250
Image of MNXM136872
InChIKeyJGYXAPQCFVRATL-YZQVCQDVSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,19,25-29,31,33-34,39,42,60H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,30,32,35-38,40-41,43-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,42-39-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000231250 1-(11Z-eicosenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:1(11Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50242 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0050242 TG(18:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:1(11Z))
(2R)-1-[(11Z)-icos-11-enoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-3-(11-eicosenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-docosapentaenoyl-3-eicosenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:5/20:1)
TAG(60:7)
TG(18:1/22:5/20:1)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:1/22:5/20:1)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM204352is deprecated and replaced by this entry