Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136890
formulaC61H98O6
charge0
mass927.42722
referenceslm:000203353
Image of MNXM136890
InChIKeyDLRYIQCTVBISLF-HAPRBWENSA-N
InChIInChI=1S/C61H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-37-40-43-46-49-52-55-61(64)67-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-66-60(63)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7-8,10-11,16-17,19-20,25-28,30-33,37,40,46,49,58H,4-6,9,12-15,18,21-24,29,34-36,38-39,41-45,47-48,50-57H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,28-25-,31-30-,32-26-,33-27-,40-37-,49-46-/t58-/m1/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000203353 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB50274 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0050274 TG(18:1(9Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-docosahexaenoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/22:6/18:3)
TAG(58:10)
TG(18:1/22:6/18:3)
TG(58:10)
Tracylglycerol(18:1/22:6/18:3)
Tracylglycerol(58:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM319649is deprecated and replaced by this entry