Feedback

1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-tetracosanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136908
formulaC63H116O6
charge0
mass969.59154
referenceslm:000236209
Image of MNXM136908
InChIKeyZRZVISWZVARYCM-QZWBWMDUSA-N
InChIInChI=1S/C63H116O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-32-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-26-23-20-17-14-11-8-5-2)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17,20,26-27,34-35,60H,4-16,18-19,21-25,28-33,36-59H2,1-3H3/b20-17-,34-26-,35-27-/t60-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049826 TG(18:1(9Z)/24:0/18:2(9Z,12Z))
(2S)-1-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl tetracosanoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-tetracosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-lignoceroyl-3-linoleoyl-glycerol
TAG(18:1/24:0/18:2)
TAG(60:3)
TG(18:1/24:0/18:2)
TG(60:3)
Tracylglycerol(18:1/24:0/18:2)
Tracylglycerol(60:3)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000236209 1-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-2-tetracosanoyl-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(18:2(9Z,12Z)/24:0/18:1(9Z))
Triacylglycerol (18:2(9Z,12Z)/24:0/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49826 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM328524is deprecated and replaced by this entry