Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136936
formulaC65H114O6
charge0
mass991.59706
referenceslm:000251731
Image of MNXM136936
InChIKeyLHKXWPBUVJHBFW-DGSJYLNDSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-33-35-38-41-44-47-50-53-56-59-65(68)71-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)61-70-64(67)58-55-52-49-46-43-40-37-34-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17,20,25-29,36-37,40,46,49,62H,4-16,18-19,21-24,30-35,38-39,41-45,47-48,50-61H2,1-3H3/b20-17-,28-25-,29-26-,36-27-,40-37-,49-46-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0049990 TG(18:1(9Z)/24:1(15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosanoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-nervonoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:1/24:1/20:4)
TAG(62:6)
TG(18:1/24:1/20:4)
TG(62:6)
Tracylglycerol(18:1/24:1/20:4)
Tracylglycerol(62:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000251731 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/24:1(15Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB49990 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM267555is deprecated and replaced by this entry