Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136944
formulaC67H114O6
charge0
mass1015.61846
referenceslm:000265343
Image of MNXM136944
InChIKeyDOXLCYHSHYBTLJ-FXBKBURASA-N
InChIInChI=1S/C67H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-33-35-37-40-43-46-49-52-55-58-61-67(70)73-64(62-71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-27-24-21-18-15-12-9-6-3)63-72-66(69)60-57-54-51-48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,17,20,25-29,34,36,38,42,45,51,54,64H,4-7,9-10,12-16,18-19,21-24,30-33,35,37,39-41,43-44,46-50,52-53,55-63H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,28-25-,29-26-,36-34-,38-27-,45-42-,54-51-/t64-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000265343 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(15Z-tetracosenoyl)-3-(9Z-octadecenoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z)/18:1(9Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/24:1(15Z)/18:1(9Z))
hmdb:HMDB0049999 TG(18:1(9Z)/24:1(15Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-1-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyloxy]-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]propan-2-yl (15Z)-tetracos-15-enoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-(15Z-tetracosanoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-nervonoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/24:1/22:6)
TAG(64:8)
TG(18:1/24:1/22:6)
TG(64:8)
Tracylglycerol(18:1/24:1/22:6)
Tracylglycerol(64:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB49999 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM257782is deprecated and replaced by this entry