Feedback

TG(18:1(9Z)/o-18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))

Properties
MNX_IDMNXM136949
formulaC57H104O5
charge0
mass869.43266
referencehmdb:HMDB0050287
Image of MNXM136949
InChIKeySXXIVYLKZBTODG-VKKPKEGASA-N
InChIInChI=1S/C57H104O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-60-55(53-61-56(58)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)54-62-57(59)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h17,20,26-27,29-30,35,38,55H,4-16,18-19,21-25,28,31-34,36-37,39-54H2,1-3H3/b20-17-,29-26-,30-27-,38-35-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCO[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050287 TG(18:1(9Z)/o-18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecyloxy)propyl (6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearyl-3-g-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/18:3)
TAG(54:4)
TG(18:1/18:0/18:3)
TG(54:4)
Tracylglycerol(18:1/18:0/18:3)
Tracylglycerol(54:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50287 secondary/obsolete/fantasy identifier