Feedback

TG(18:1(9Z)/o-18:0/18:3(9Z,12Z,15Z))

Properties
MNX_IDMNXM136950
formulaC57H104O5
charge0
mass869.43266
referencehmdb:HMDB0050294
Image of MNXM136950
InChIKeyJLKCEKRVLYHNTR-KJNSHSROSA-N
InChIInChI=1S/C57H104O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-52-60-55(53-61-56(58)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)54-62-57(59)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17,20,26-27,29-30,55H,4-7,9-10,12-16,18-19,21-25,28,31-54H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,29-26-,30-27-/t55-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCO[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050294 TG(18:1(9Z)/o-18:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecyloxy)propyl (9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/18:3)
TAG(54:4)
TG(18:1/18:0/18:3)
TG(54:4)
Tracylglycerol(18:1/18:0/18:3)
Tracylglycerol(54:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50294 secondary/obsolete/fantasy identifier