Feedback

TG(18:1(9Z)/o-18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))

Properties
MNX_IDMNXM136964
formulaC61H106O5
charge0
mass919.49134
referencehmdb:HMDB0050299
Image of MNXM136964
InChIKeySGQWHQDGHZOIQN-GBIWDQKQSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-34-37-40-43-46-49-52-55-61(63)66-58-59(64-56-53-50-47-44-41-38-35-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)57-65-60(62)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h7,10,16,19,25,27-28,31-33,37,40,46,49,59H,4-6,8-9,11-15,17-18,20-24,26,29-30,34-36,38-39,41-45,47-48,50-58H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,28-25-,32-31-,33-27-,40-37-,49-46-/t59-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCO[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/CCCCCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0050299 TG(18:1(9Z)/o-18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(9Z)-octadec-9-enoyloxy]-2-(octadecyloxy)propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z-Octadecenoyl)-2-octadecanyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Oleoyl-2-stearyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:1/18:0/22:6)
TAG(58:7)
TG(18:1/18:0/22:6)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:1/18:0/22:6)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB50299 secondary/obsolete/fantasy identifier