Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136967
formulaC53H90O6
charge0
mass823.2781
referenceslm:000142843
Image of MNXM136967
InChIKeyONRCSNAWKHLOGQ-UUGSFBMOSA-N
InChIInChI=1S/C53H90O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-28-31-33-36-39-42-45-51(54)57-48-50(59-53(56)47-44-41-38-35-30-21-18-15-12-9-6-3)49-58-52(55)46-43-40-37-34-32-29-27-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,24-27,31,33,50H,4-6,8-9,11-15,18,21-23,28-30,32,34-49H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,26-24-,27-25-,33-31-/t50-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052405 TG(18:2(9Z,12Z)/14:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-(tetradecanoyloxy)propyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-tetradecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-myristoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:2/14:0/18:4)
TAG(50:6)
TG(18:2/14:0/18:4)
TG(50:6)
Tracylglycerol(18:2/14:0/18:4)
Tracylglycerol(50:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000142843 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52405 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM280576is deprecated and replaced by this entry