Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM136975
formulaC57H96O6
charge0
mass877.36854
referenceslm:000169014
Image of MNXM136975
InChIKeyYZWPJPOSBFGFSJ-BGUOWRGWSA-N
InChIInChI=1S/C57H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-24-26-27-28-29-31-33-36-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-34-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-35-32-30-25-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,24-26,28-30,33,36,54H,4-6,8-9,11-15,18,21-23,27,31-32,34-35,37-53H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,26-24-,29-28-,30-25-,36-33-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052408 TG(18:2(9Z,12Z)/14:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-(tetradecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-tetradecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-myristoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/14:0/22:5)
TAG(54:7)
TG(18:2/14:0/22:5)
TG(54:7)
Tracylglycerol(18:2/14:0/22:5)
Tracylglycerol(54:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000169014 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-tetradecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/14:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52408 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM294660is deprecated and replaced by this entry