Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137001
formulaC56H94O6
charge0
mass863.34196
referenceslm:000160314
Image of MNXM137001
InChIKeyZYSXFVDKPPBTPX-HGIRYSPHSA-N
InChIInChI=1S/C56H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-32-35-37-40-43-46-49-55(58)61-52-53(62-56(59)50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-27,29-30,32,37,40,53H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,28,31,33-36,38-39,41-52H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,29-26-,32-30-,40-37-/t53-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052422 TG(18:2(9Z,12Z)/15:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-pentadecanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-pentadecanoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/15:0/20:5)
TAG(53:7)
TG(18:2/15:0/20:5)
TG(53:7)
Tracylglycerol(18:2/15:0/20:5)
Tracylglycerol(53:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000160314 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/15:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52422 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM266397is deprecated and replaced by this entry