Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137005
formulaC58H98O6
charge0
mass891.39512
referenceslm:000177543
Image of MNXM137005
InChIKeyQUWRQMVRFGQGBE-KJIBFNLWSA-N
InChIInChI=1S/C58H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-34-37-39-42-45-48-51-57(60)63-54-55(64-58(61)52-49-46-43-40-35-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-36-33-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-27,29-31,34,37,55H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,28,32-33,35-36,38-54H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,30-29-,31-26-,37-34-/t55-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052423 TG(18:2(9Z,12Z)/15:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-(pentadecanoyloxy)propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-pentadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-pentadecanoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/15:0/22:5)
TAG(55:7)
TG(18:2/15:0/22:5)
TG(55:7)
Tracylglycerol(18:2/15:0/22:5)
Tracylglycerol(55:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000177543 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-pentadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/15:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52423 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM294554is deprecated and replaced by this entry