Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137010
formulaC55H94O6
charge0
mass851.33126
referenceslm:000154491
Image of MNXM137010
InChIKeyOASYCWCQANOWQF-GVKOUBBSSA-N
InChIInChI=1S/C55H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-30-32-35-38-41-44-47-53(56)59-50-52(61-55(58)49-46-43-40-37-34-29-24-21-18-15-12-9-6-3)51-60-54(57)48-45-42-39-36-33-31-28-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-28,32,35,52H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,29-31,33-34,36-51H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,27-25-,28-26-,35-32-/t52-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052435 TG(18:2(9Z,12Z)/16:0/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-2-(hexadecanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-hexadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-palmitoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:2/16:0/18:4)
TAG(52:6)
TG(18:2/16:0/18:4)
TG(52:6)
Tracylglycerol(18:2/16:0/18:4)
Tracylglycerol(52:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000154491 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/16:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/16:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52435 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM280236is deprecated and replaced by this entry