Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137031
formulaC59H98O6
charge0
mass903.40582
referenceslm:000186292
Image of MNXM137031
InChIKeyVIJIYICAPKJAHO-IRZWWWHFSA-N
InChIInChI=1S/C59H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-27,29-31,35,37,56H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,28,32-34,36,38-55H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,30-29-,31-26-,37-35-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000186292 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/16:1(9Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52528 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052528 TG(18:2(9Z,12Z)/16:1(9Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-palmitoleoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/16:1/22:5)
TAG(56:8)
TG(18:2/16:1/22:5)
TG(56:8)
Tracylglycerol(18:2/16:1/22:5)
Tracylglycerol(56:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM293775is deprecated and replaced by this entry