Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137044
formulaC61H104O6
charge0
mass933.47486
referenceslm:000209800
Image of MNXM137044
InChIKeyVQFFRTHSWHHXOO-HHRYJWIKSA-N
InChIInChI=1S/C61H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-26,28,30-32,36,39,45,48,58H,4-15,18,21-24,27,29,33-35,37-38,40-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,28-25-,31-30-,32-26-,39-36-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052448 TG(18:2(9Z,12Z)/18:0/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-octadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-stearoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:2/18:0/22:5)
TAG(58:7)
TG(18:2/18:0/22:5)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:2/18:0/22:5)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000209800 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/18:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52448 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM263112is deprecated and replaced by this entry