Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137123
formulaC59H104O6
charge0
mass909.45346
referenceslm:000191405
Image of MNXM137123
InChIKeyCGQTUCDATHXQJY-WLPTWOSKSA-N
InChIInChI=1S/C59H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,17-18,20-21,26-27,30-31,56H,4-7,9-10,12-16,19,22-25,28-29,32-55H2,1-3H3/b11-8-,20-17-,21-18-,30-26-,31-27-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000191405 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52464 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052464 TG(18:2(9Z,12Z)/20:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl icosanoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-arachidonyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:0/18:3)
TAG(56:5)
TG(18:2/20:0/18:3)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:2/20:0/18:3)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM320958is deprecated and replaced by this entry