Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137133
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000228901
Image of MNXM137133
InChIKeySRVIIJLKVZLBAK-OAQBWKPISA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,31,33-34,38,41,47,50,60H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29-30,32,35-37,39-40,42-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,33-31-,34-27-,41-38-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052469 TG(18:2(9Z,12Z)/20:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-(icosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-eicosanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-arachidonyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:0/22:6)
TAG(60:8)
TG(18:2/20:0/22:6)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:2/20:0/22:6)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000228901 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-eicosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52469 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM259352is deprecated and replaced by this entry