Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137155
formulaC61H102O6
charge0
mass931.45898
referenceslm:000207711
Image of MNXM137155
InChIKeyPBGRPUACOIINML-QNNYZSEUSA-N
InChIInChI=1S/C61H102O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,32-33,36,42,45,58H,4-15,22-24,30-31,34-35,37-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,36-33-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000207711 1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052655 TG(18:2(9Z,12Z)/20:2n6/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicosadienoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:2/20:2/20:4)
TAG(18:2/20:2W6/20:4)
TAG(18:2/20:2n6/20:4)
TAG(58:8)
TG(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
TG(18:2/20:2/20:4)
TG(18:2/20:2W6/20:4)
TG(18:2/20:2n6/20:4)
TG(18:2n6/20:2n6/20:4n6)
TG(18:2w6/20:2w6/20:4w6)
TG(58:8)
Tag(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Tag(18:2n6/20:2n6/20:4n6)
Tag(18:2w6/20:2w6/20:4w6)
Tracylglycerol(18:2/20:2/20:4)
Tracylglycerol(18:2/20:2W6/20:4)
Tracylglycerol(18:2/20:2n6/20:4)
Tracylglycerol(58:8)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:2/20:2/20:4)
Triacylglycerol(18:2n6/20:2n6/20:4n6)
Triacylglycerol(18:2w6/20:2w6/20:4w6)
Triacylglycerol(58:8)
Triglyceride
hmdb:HMDB52655 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM267064is deprecated and replaced by this entry