Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137158
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000231889
Image of MNXM137158
InChIKeyJJVQIAHLUNUXIN-UDMNNMADSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,34,60H,4-15,22-24,30-33,35-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-27-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000231889 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52656 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052656 TG(18:2(9Z,12Z)/20:2n6/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicosadienoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/20:2/22:2)
TAG(18:2/20:2W6/22:2)
TAG(18:2/20:2n6/22:2)
TAG(60:6)
TG(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
TG(18:2/20:2/22:2)
TG(18:2/20:2W6/22:2)
TG(18:2/20:2n6/22:2)
TG(18:2n6/20:2n6/22:2n6)
TG(18:2w6/20:2w6/22:2w6)
TG(60:6)
Tag(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
Tag(18:2n6/20:2n6/22:2n6)
Tag(18:2w6/20:2w6/22:2w6)
Tracylglycerol(18:2/20:2/22:2)
Tracylglycerol(18:2/20:2W6/22:2)
Tracylglycerol(18:2/20:2n6/22:2)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:2(13Z,16Z))
Triacylglycerol(18:2/20:2/22:2)
Triacylglycerol(18:2n6/20:2n6/22:2n6)
Triacylglycerol(18:2w6/20:2w6/22:2w6)
Triacylglycerol(60:6)
Triglyceride
MNXM218437is deprecated and replaced by this entry