Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137161
formulaC63H104O6
charge0
mass957.49626
referenceslm:000226851
Image of MNXM137161
InChIKeyBETJPUOQASBYOQ-AHGFPKGFSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-21,25-29,31,33-34,38,41,60H,4-6,8-9,11-15,22-24,30,32,35-37,39-40,42-59H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,41-38-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000226851 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/20:2(11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052663 TG(18:2(9Z,12Z)/20:2n6/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicosadienoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
1-linoleoyl-2-eicosadienoyl-3-clupanodonoyl-glycerol
TAG(18:2/20:2/22:5)
TAG(18:2/20:2W6/22:5)
TAG(18:2/20:2n6/22:5)
TAG(60:9)
TG(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
TG(18:2/20:2/22:5)
TG(18:2/20:2W6/22:5)
TG(18:2/20:2n6/22:5)
TG(18:2n6/20:2n6/22:5n3)
TG(18:2w6/20:2w6/22:5w3)
TG(60:9)
Tag(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Tag(18:2n6/20:2n6/22:5n3)
Tag(18:2w6/20:2w6/22:5w3)
Tracylglycerol(18:2/20:2/22:5)
Tracylglycerol(18:2/20:2W6/22:5)
Tracylglycerol(18:2/20:2n6/22:5)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:2(9Z,12Z)/20:2(11Z,14Z)/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Triacylglycerol(18:2/20:2/22:5)
Triacylglycerol(18:2n6/20:2n6/22:5n3)
Triacylglycerol(18:2w6/20:2w6/22:5w3)
Triacylglycerol(60:9)
Triglyceride
hmdb:HMDB52663 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM291962is deprecated and replaced by this entry