Feedback

TG(18:2(9Z,12Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z))

Properties
MNX_IDMNXM137173
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referencehmdb:HMDB0052581
Image of MNXM137173
InChIKeyLNJAWXCIRGTNOZ-PAUGXLGBSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-29,34,36,39,45,48,60H,4-15,17,20,22-24,30-33,35,37-38,40-44,46-47,49-59H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,34-27-,39-36-,48-45-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052581 TG(18:2(9Z,12Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-meadoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/20:3/22:2)
TAG(60:7)
TG(18:2/20:3/22:2)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:2/20:3/22:2)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52581 secondary/obsolete/fantasy identifier