Feedback

TG(18:2(9Z,12Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/o-18:0)

Properties
MNX_IDMNXM137178
formulaC59H106O5
charge0
mass895.46994
referencehmdb:HMDB0052590
Image of MNXM137178
InChIKeyPFHXLZNTUUZDDZ-VRJULTKJSA-N
InChIInChI=1S/C59H106O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-35-38-41-44-47-50-53-59(61)64-57(55-62-54-51-48-45-42-39-36-33-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)56-63-58(60)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h18,21,25,27-28,31-32,35,41,44,57H,4-17,19-20,22-24,26,29-30,33-34,36-40,42-43,45-56H2,1-3H3/b21-18-,28-25-,31-27-,35-32-,44-41-/t57-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052590 TG(18:2(9Z,12Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/o-18:0)
(2R)-1-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-octadecanyl-glycerol
1-Linoleoyl-2-meadoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(18:2/20:3/18:0)
TAG(56:5)
TG(18:2/20:3/18:0)
TG(56:5)
Tracylglycerol(18:2/20:3/18:0)
Tracylglycerol(56:5)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52590 secondary/obsolete/fantasy identifier