Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137189
formulaC63H104O6
charge0
mass957.49626
referenceslm:000227173
Image of MNXM137189
InChIKeyZUFGRRVTVKEBJI-PXCLFZLUSA-N
InChIInChI=1S/C63H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-21,25-29,31,33-34,36,38-39,41,60H,4-15,22-24,30,32,35,37,40,42-59H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,39-36-,41-38-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000227173 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052672 TG(18:2(9Z,12Z)/20:3n6/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z)-icosa-8,11,14-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z-eicosatrienoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-homo-g-linolenoyl-3-adrenoyl-glycerol
1-linoleoyl-2-dihomo-gamma-linolenoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:3/22:4)
TAG(18:2/20:3W6/22:4)
TAG(18:2/20:3n6/22:4)
TAG(60:9)
TG(18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
TG(18:2/20:3/22:4)
TG(18:2/20:3W6/22:4)
TG(18:2/20:3n6/22:4)
TG(18:2n6/20:3n6/22:4n6)
TG(18:2w6/20:3w6/22:4w6)
TG(60:9)
Tag(18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Tag(18:2n6/20:3n6/22:4n6)
Tag(18:2w6/20:3w6/22:4w6)
Tracylglycerol(18:2/20:3/22:4)
Tracylglycerol(18:2/20:3W6/22:4)
Tracylglycerol(18:2/20:3n6/22:4)
Tracylglycerol(60:9)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:2(9Z,12Z)/20:3(8Z,11Z,14Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
Triacylglycerol(18:2/20:3/22:4)
Triacylglycerol(18:2n6/20:3n6/22:4n6)
Triacylglycerol(18:2w6/20:3w6/22:4w6)
Triacylglycerol(60:9)
Triglyceride
hmdb:HMDB52672 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM296701is deprecated and replaced by this entry