Feedback

1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137196
formulaC59H96O6
charge0
mass901.38994
referenceslm:000184337
Image of MNXM137196
InChIKeyLDKWKDUYZWZDBQ-JCVCCHMVSA-N
InChIInChI=1S/C59H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-32-35-38-41-44-47-50-53-59(62)65-56(54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-26-23-20-17-14-11-8-5-2)55-64-58(61)52-49-46-43-40-37-34-31-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h8,11,16-21,25-28,30-32,35,41,44,56H,4-7,9-10,12-15,22-24,29,33-34,36-40,42-43,45-55H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,30-26-,31-27-,35-32-,44-41-/t56-/m1/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000184337 1-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:3(9Z,12Z,15Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52689 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052689 TG(18:2(9Z,12Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
(2S)-1-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propan-2-yl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadeatrienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-arachidonoyl-3-a-linolenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:4/18:3)
TAG(56:9)
TG(18:2/20:4/18:3)
TG(56:9)
Tracylglycerol(18:2/20:4/18:3)
Tracylglycerol(56:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM319779is deprecated and replaced by this entry