Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137216
formulaC61H96O6
charge0
mass925.41134
referenceslm:000201865
Image of MNXM137216
InChIKeyUGZBFOQDGPJMST-OIZRUXRYSA-N
InChIInChI=1S/C61H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-33-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-27-24-21-18-15-12-9-6-3)67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-21,25-29,32-34,36-37,42,45,58H,4-6,9,12-15,22-24,30-31,35,38-41,43-44,46-57H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,32-27-,36-33-,37-34-,45-42-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000201865 1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52782 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052782 TG(18:2(9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/20:4/20:5)
TAG(58:11)
TG(18:2/20:4/20:5)
TG(58:11)
Tracylglycerol(18:2/20:4/20:5)
Tracylglycerol(58:11)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM265232is deprecated and replaced by this entry