Feedback

1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137247
formulaC65H118O6
charge0
mass995.62882
referenceslm:000253527
Image of MNXM137247
InChIKeyNGPRFYZYTZECRY-YJXHFFSESA-N
InChIInChI=1S/C65H118O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,36,62H,4-15,17,20,22-24,26,29-35,37-61H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,36-27-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052476 TG(18:2(9Z,12Z)/22:0/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-(docosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-docosanoyl-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-behenoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:2/22:0/22:2)
TAG(62:4)
TG(18:2/22:0/22:2)
TG(62:4)
Tracylglycerol(18:2/22:0/22:2)
Tracylglycerol(62:4)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000253527 1-(13Z,16Z-docosadienoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:2(13Z,16Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:2(13Z,16Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52476 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM220525is deprecated and replaced by this entry