Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137248
formulaC65H114O6
charge0
mass991.59706
referenceslm:000251738
Image of MNXM137248
InChIKeyDBBKEJKHCSTZOS-YYFVXYOLSA-N
InChIInChI=1S/C65H114O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25,27-28,32,34,36,40,43,62H,4-15,17,20,22-24,26,29-31,33,35,37-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,34-32-,36-27-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0052477 TG(18:2(9Z,12Z)/22:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-(docosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-docosanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-behenoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:2/22:0/22:4)
TAG(62:6)
TG(18:2/22:0/22:4)
TG(62:6)
Tracylglycerol(18:2/22:0/22:4)
Tracylglycerol(62:6)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000251738 1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52477 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM297287is deprecated and replaced by this entry