Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137250
formulaC65H112O6
charge0
mass989.58118
referenceslm:000250185
Image of MNXM137250
InChIKeySUDVAPQUSPONJU-YTUFWDGGSA-N
InChIInChI=1S/C65H112O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16,18-19,21,25,27-28,32,34,36,40,43,62H,4-6,8-9,11-15,17,20,22-24,26,29-31,33,35,37-39,41-42,44-61H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,21-18-,28-25-,34-32-,36-27-,43-40-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000250185 1-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/22:0/18:2(9Z,12Z))
hmdb:HMDB52483 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052483 TG(18:2(9Z,12Z)/22:0/22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-(docosanoyloxy)-3-[(9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-7,10,13,16,19-pentaenoate
1-(9Z,12Z-Octadecadienoyl)-2-docosanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-Linoleoyl-2-behenoyl-3-docosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:2/22:0/22:5)
TAG(62:7)
TG(18:2/22:0/22:5)
TG(62:7)
Tracylglycerol(18:2/22:0/22:5)
Tracylglycerol(62:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM293955is deprecated and replaced by this entry