Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137438Image of MNXM137438
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC59H100O6
charge0
mass905.4217
referenceslm:000188483
InChIKeyOHAGPOWJQKIURL-JDPAPELKSA-N
InChIInChI=1S/C59H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-29-30-32-35-37-40-43-46-49-52-58(61)64-55-56(65-59(62)53-50-47-44-41-38-33-24-21-18-15-12-9-6-3)54-63-57(60)51-48-45-42-39-36-34-31-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-20,25-27,29-31,35-37,39,56H,4-15,18,21-24,28,32-34,38,40-55H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,27-25-,30-29-,31-26-,37-35-,39-36-/t56-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000188483
slm:000188483
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-hexadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/16:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052878 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/16:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2R)-2-(hexadecanoyloxy)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-hexadecanoyl-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-palmitoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:3/16:0/22:4)
TAG(56:7)
TG(18:3/16:0/22:4)
TG(56:7)
Tracylglycerol(18:3/16:0/22:4)
Tracylglycerol(56:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52878 secondary/obsolete/fantasy identifier