Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137448Image of MNXM137448
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167652
InChIKeyXMJNTFUUJDTABA-XTJOUJCESA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-31-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16-17,19-21,24-27,29-30,33-34,37-38,41,54H,4-15,18,22-23,28,31-32,35-36,39-40,42-53H2,1-3H3/b19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,29-26-,33-30-,37-34-,41-38-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000167652
slm:000167652
1-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)/16:1(9Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052960 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/16:1(9Z)/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z)-icosa-5,8,11,14-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-palmitoleoyl-3-arachidonoyl-glycerol
TAG(18:3/16:1/20:4)
TAG(54:8)
TG(18:3/16:1/20:4)
TG(54:8)
Tracylglycerol(18:3/16:1/20:4)
Tracylglycerol(54:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52960 secondary/obsolete/fantasy identifier