Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137469
formulaC61H100O6
charge0
mass929.4431
referenceslm:000205405
Image of MNXM137469
InChIKeyKMBDZHGOMVXWIG-FUGRWMBISA-N
InChIInChI=1S/C61H100O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-20,25-26,28,30-32,36,38-39,41,45,48,58H,4-6,8-9,11-15,18,21-24,27,29,33-35,37,40,42-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,28-25-,31-30-,32-26-,39-36-,41-38-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000205405 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-octadecanoyl-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:0/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52899 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052899 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-2-(octadecanoyloxy)propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-octadecanoyl-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-stearoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:3/18:0/22:6)
TAG(58:9)
TG(18:3/18:0/22:6)
TG(58:9)
Tracylglycerol(18:3/18:0/22:6)
Tracylglycerol(58:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM259751is deprecated and replaced by this entry