Feedback

1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137473
formulaC57H94O6
charge0
mass875.35266
referenceslm:000167432
Image of MNXM137473
InChIKeyQBZHNEXIAYPMNL-CWLLUJAASA-N
InChIInChI=1S/C57H94O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28-29,34-35,37-38,54H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,30-33,36,39-53H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,29-26-,37-34-,38-35-/t54-/m1/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000167432 1-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (18:4(6Z,9Z,12Z,15Z)/18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0052979 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z)/18:4(6Z,9Z,12Z,15Z))
(2S)-2-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (6Z,9Z,12Z,15Z)-octadeca-6,9,12,15-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z,15Z-octadecatetraenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-vaccenoyl-3-stearidonoyl-glycerol
TAG(18:3/18:1/18:4)
TAG(54:8)
TG(18:3/18:1/18:4)
TG(54:8)
Tracylglycerol(18:3/18:1/18:4)
Tracylglycerol(54:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB52979 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM278004is deprecated and replaced by this entry