Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137483
formulaC61H98O6
charge0
mass927.42722
referenceslm:000203615
Image of MNXM137483
InChIKeyAORWRLVHMYMCGB-PJEFEXAJSA-N
InChIInChI=1S/C61H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-29-30-31-34-36-39-42-45-48-51-54-60(63)66-57-58(67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3)56-65-59(62)53-50-47-44-41-38-35-32-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7,10,16-17,19-21,24-26,28,30-32,36,38-39,41,45,48,58H,4-6,8-9,11-15,18,22-23,27,29,33-35,37,40,42-44,46-47,49-57H2,1-3H3/b10-7-,19-16-,20-17-,24-21-,28-25-,31-30-,32-26-,39-36-,41-38-,48-45-/t58-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
slm:000203615 1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/18:1(11Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB52983 secondary/obsolete/fantasy identifier
hmdb:HMDB0052983 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/18:1(11Z)/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
(2S)-2-[(11Z)-octadec-11-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(11Z-octadecenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-vaccenoyl-3-docosahexaenoyl-glycerol
TAG(18:3/18:1/22:6)
TAG(58:10)
TG(18:3/18:1/22:6)
TG(58:10)
Tracylglycerol(18:3/18:1/22:6)
Tracylglycerol(58:10)
Triacylglycerol
Triglyceride
MNXM257401is deprecated and replaced by this entry