Feedback

TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z))

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137604Image of MNXM137604
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referencehmdb:HMDB0053017
InChIKeySTQPITNFYWWCFX-BYLAULHVSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-29,34,36,39-40,43,45,48,60H,4-15,17,20,22-24,30-33,35,37-38,41-42,44,46-47,49-59H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,34-27-,39-36-,43-40-,48-45-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0053017 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:3(5Z,8Z,11Z)/22:2(13Z,16Z))
(2R)-2-[(5Z,8Z,11Z)-icosa-5,8,11-trienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (13Z,16Z)-docosa-13,16-dienoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(5Z,8Z,11Z-eicosatrienoyl)-3-(13Z,16Z-docosadienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-meadoyl-3-docosadienoyl-glycerol
TAG(18:3/20:3/22:2)
TAG(60:8)
TG(18:3/20:3/22:2)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:3/20:3/22:2)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53017 secondary/obsolete/fantasy identifier