Feedback

1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137648Image of MNXM137648
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H98O6
charge0
mass951.44862
referenceslm:000221760
InChIKeyITBIQPQGDQMFIA-JYCDBBQSSA-N
InChIInChI=1S/C63H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-35-38-41-44-47-50-53-56-62(65)68-59-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8,11,16-21,25-29,31,33-34,36,38-41,43,47,50,60H,4-7,9-10,12-15,22-24,30,32,35,37,42,44-46,48-49,51-59H2,1-3H3/b11-8-,19-16-,20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,33-31-,34-27-,39-36-,41-38-,43-40-,50-47-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC(=O)OC[C@@H](COC(=O)CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000221760
slm:000221760
1-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053201 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:5(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z))
(2S)-2-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-3-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-docosapentaenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-eicsoatetraenoyl-3-osbondoyl-glycerol
TAG(18:3/20:4/22:5)
TAG(60:12)
TG(18:3/20:4/22:5)
TG(60:12)
Tracylglycerol(18:3/20:4/22:5)
Tracylglycerol(60:12)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53201 secondary/obsolete/fantasy identifier