Feedback

1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137683Image of MNXM137683
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H110O6
charge0
mass963.5439
referenceslm:000232515
InChIKeyZZNQEKZITOQVEU-LQDOWNFGSA-N
InChIInChI=1S/C63H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h17-18,20-21,25-29,34,40,43,60H,4-16,19,22-24,30-33,35-39,41-42,44-59H2,1-3H3/b20-17-,21-18-,28-25-,29-26-,34-27-,43-40-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCCCCCC\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000232515
slm:000232515
1-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:2(11Z,14Z)/22:1(13Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (20:2(11Z,14Z)/22:1(13Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053028 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/20:2n6)
(2R)-1-[(11Z,14Z)-icosa-11,14-dienoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propan-2-yl (13Z)-docos-13-enoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(11Z,14Z-eicosadienoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-erucoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
1-gamma-linolenoyl-2-erucoyl-3-eicosadienoyl-glycerol
TAG(18:3/22:1/20:2)
TAG(18:3/22:1/20:2W6)
TAG(18:3/22:1/20:2n6)
TAG(60:6)
TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/20:2(11Z,14Z))
TG(18:3/22:1/20:2)
TG(18:3/22:1/20:2W6)
TG(18:3/22:1/20:2n6)
TG(18:3n6/22:1n9/20:2n6)
TG(18:3w6/22:1w9/20:2w6)
TG(60:6)
Tag(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/20:2(11Z,14Z))
Tag(18:3n6/22:1n9/20:2n6)
Tag(18:3w6/22:1w9/20:2w6)
Tracylglycerol(18:3/22:1/20:2)
Tracylglycerol(18:3/22:1/20:2W6)
Tracylglycerol(18:3/22:1/20:2n6)
Tracylglycerol(60:6)
Triacylglycerol
Triacylglycerol(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/20:2(11Z,14Z))
Triacylglycerol(18:3/22:1/20:2)
Triacylglycerol(18:3n6/22:1n9/20:2n6)
Triacylglycerol(18:3w6/22:1w9/20:2w6)
Triacylglycerol(60:6)
Triglyceride
hmdb:HMDB53028 secondary/obsolete/fantasy identifier