Feedback

1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137689Image of MNXM137689
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC65H110O6
charge0
mass987.5653
referenceslm:000248788
InChIKeySJZBVFXTFXRXJZ-XNLLCJBHSA-N
InChIInChI=1S/C65H110O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-32-34-37-40-43-46-49-52-55-58-64(67)70-61-62(60-69-63(66)57-54-51-48-45-42-39-36-27-24-21-18-15-12-9-6-3)71-65(68)59-56-53-50-47-44-41-38-35-33-31-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h16,18-19,21,25-29,32,34,36,40,42-43,45,62H,4-15,17,20,22-24,30-31,33,35,37-39,41,44,46-61H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,29-26-,34-32-,36-27-,43-40-,45-42-/t62-/m0/s1
SMILESCCCCCCCC\C=C/CCCCCCCCCCCC(=O)O[C@H](COC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000248788
slm:000248788
1-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
Triacylglycerol (22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/22:1(13Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB0053032 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:1(13Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z))
(2R)-2-[(13Z)-docos-13-enoyloxy]-3-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]propyl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(13Z-docosenoyl)-3-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-erucoyl-3-adrenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:1/22:4)
TAG(62:8)
TG(18:3/22:1/22:4)
TG(62:8)
Tracylglycerol(18:3/22:1/22:4)
Tracylglycerol(62:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB53032 secondary/obsolete/fantasy identifier