Feedback

1-O-octadecyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

Properties
MNX_IDMNXM137721
formulaC61H106O5
charge0
mass919.49134
referenceslm:000198286
Image of MNXM137721
InChIKeyYKWNVLGAXSSPKP-QZDVPTQUSA-N
InChIInChI=1S/C61H106O5/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-32-34-37-40-43-46-49-52-55-61(63)66-59(57-64-56-53-50-47-44-41-38-35-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2)58-65-60(62)54-51-48-45-42-39-36-33-27-24-21-18-15-12-9-6-3/h16,18-19,21,25,27-28,31-33,37,39-40,42,59H,4-15,17,20,22-24,26,29-30,34-36,38,41,43-58H2,1-3H3/b19-16-,21-18-,28-25-,32-31-,33-27-,40-37-,42-39-/t59-/m1/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCOC[C@H](COC(=O)CCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)OC(=O)CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC

Occurences in reactions

#reac
Distinct reactions in my sandbox 0
Distinct generic reactions in MNXref0
Distinct compatimentalized reactions in models0

Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
hmdb:HMDB0053152 TG(18:3(6Z,9Z,12Z)/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/o-18:0)
(2R)-1-[(6Z,9Z,12Z)-octadeca-6,9,12-trienoyloxy]-3-(octadecyloxy)propan-2-yl (7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-7,10,13,16-tetraenoate
1-(6Z,9Z,12Z-Octadecatrienoyl)-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-octadecanyl-glycerol
1-g-Linolenoyl-2-adrenoyl-3-stearyl-glycerol
TAG(18:3/22:4/18:0)
TAG(58:7)
TG(18:3/22:4/18:0)
TG(58:7)
Tracylglycerol(18:3/22:4/18:0)
Tracylglycerol(58:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
slm:000198286 1-O-octadecyl-2-(7Z,10Z,13Z,16Z-docosatetraenoyl)-3-(6Z,9Z,12Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
Monoalkyldiacylglycerol (O-18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
TG(O-18:0/22:4(7Z,10Z,13Z,16Z)/18:3(6Z,9Z,12Z))
hmdb:HMDB53152 secondary/obsolete/fantasy identifier
MNXM430598is deprecated and replaced by this entry