Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137832Image of MNXM137832
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC57H92O6
charge0
mass873.33678
referenceslm:000166077
InChIKeyMNJGGRJMRMFAQB-KZNGVWQISA-N
InChIInChI=1S/C57H92O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-27-28-30-33-35-38-41-44-47-50-56(59)62-53-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-31-24-21-18-15-12-9-6-3)52-61-55(58)49-46-43-40-37-34-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h7-8,10-11,16-17,19-21,24-27,29-30,33,38,41,54H,4-6,9,12-15,18,22-23,28,31-32,34-37,39-40,42-53H2,1-3H3/b10-7-,11-8-,19-16-,20-17-,24-21-,27-25-,29-26-,33-30-,41-38-/t54-/m0/s1
SMILESCCCCCC\C=C/CCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000166077
slm:000166077
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/16:1(9Z)/18:3(9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055207 TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/16:1(9Z)/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-2-[(9Z)-hexadec-9-enoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propyl (5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoate
1-(9Z,12Z,15Z-Octadeatrienoyl)-2-(9Z-hexadecenoyl)-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-a-Linolenoyl-2-palmitoleoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/16:1/20:5)
TAG(54:9)
TG(18:3/16:1/20:5)
TG(54:9)
Tracylglycerol(18:3/16:1/20:5)
Tracylglycerol(54:9)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55207 secondary/obsolete/fantasy identifier