Feedback

1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137926Image of MNXM137926
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H108O6
charge0
mass961.52802
referenceslm:000230752
InChIKeyRHLYLWMSKMEZLA-HSOFNHABSA-N
InChIInChI=1S/C63H108O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8-9,11-12,17-18,20-21,26-27,29,34-35,38,60H,4-7,10,13-16,19,22-25,28,30-33,36-37,39-59H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,20-17-,21-18-,29-26-,34-27-,38-35-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000230752
slm:000230752
1-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosatetraenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (20:4(8Z,11Z,14Z,17Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055185 TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:0/20:4(8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-1-[(8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-8,11,14,17-tetraenoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl docosanoate
1-(9Z,12Z,15Z-Octadeatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-a-Linolenoyl-2-behenoyl-3-eicsoatetraenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:0/20:4)
TAG(60:7)
TG(18:3/22:0/20:4)
TG(60:7)
Tracylglycerol(18:3/22:0/20:4)
Tracylglycerol(60:7)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55185 secondary/obsolete/fantasy identifier