Feedback

1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol

PropertiesImageOccurences in reactions
MNX_IDMNXM137927Image of MNXM137927
#reac
in my sandbox 0
in MNXref (generic)0
in models (compartimentalized) 0
formulaC63H106O6
charge0
mass959.51214
referenceslm:000228834
InChIKeyRTQRXFBDRZBVFU-TYXQVQFXSA-N
InChIInChI=1S/C63H106O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-30-31-33-36-39-42-45-48-51-54-57-63(66)69-60(58-67-61(64)55-52-49-46-43-40-37-34-27-24-21-18-15-12-9-6-3)59-68-62(65)56-53-50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h8-9,11-12,17-18,20-21,26-27,29,34-35,38,44,47,60H,4-7,10,13-16,19,22-25,28,30-33,36-37,39-43,45-46,48-59H2,1-3H3/b11-8-,12-9-,20-17-,21-18-,29-26-,34-27-,38-35-,47-44-/t60-/m0/s1
SMILESCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H](COC(=O)CCCCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/CC)COC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CC
Parent-child relations graph
Deprecated MNXref IDs graph
Similar chemical compounds in external resources
IdentifierDescription
SLM:000228834
slm:000228834
1-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-2-docosanoyl-3-(9Z,12Z,15Z-octadecatrienoyl)-sn-glycerol
TG(20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
Triacylglycerol (20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)/22:0/18:3(9Z,12Z,15Z))
hmdb:HMDB0055186 TG(18:3(9Z,12Z,15Z)/22:0/20:5(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z))
(2S)-1-[(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z)-icosa-5,8,11,14,17-pentaenoyloxy]-3-[(9Z,12Z,15Z)-octadeca-9,12,15-trienoyloxy]propan-2-yl docosanoate
1-(9Z,12Z,15Z-Octadeatrienoyl)-2-docosanoyl-3-(5Z,8Z,11Z,14Z,17Z-eicosapentaenoyl)-glycerol
1-a-Linolenoyl-2-behenoyl-3-eicosapentaenoyl-glycerol
TAG(18:3/22:0/20:5)
TAG(60:8)
TG(18:3/22:0/20:5)
TG(60:8)
Tracylglycerol(18:3/22:0/20:5)
Tracylglycerol(60:8)
Triacylglycerol
Triglyceride
hmdb:HMDB55186 secondary/obsolete/fantasy identifier